Welkom op de site van Tussen de Rijnen

Tussen de Rijnen is de wijkvereniging van de wijken Pancras-Oost, Havenwijk-Noord en  de Havenwijk-Zuid, kortom de oostelijke binnenstad van Leiden. Opgericht in 1987.
Aanpak weesfietsen gewenst

Op een aantal plaatsen in onze wijken is veel over last door weesfietsen. Een weesfiets is een fiets die onbewaakt gestald staat en waar de eigenaar niet meer naar omkijkt. Ze zijn te herkennen aan bv een lekke band, kapotte rem of het onkruid wat door de wielen groeit. De fietsen verhinderen de doorgang op het trottoir en nemen de fietsparkeerplaats in van mensen die hun fiets wel gebruiken. Daarnaast bezorgen zij de openbare ruimte een rommelige aanblik. Er is iets aan te doen.

 

 

Veel gemeentes pakken het probleem voortvarend aan. Weesfietsen nemen soms wel meer dan 20 procent van de totale stallingscapaciteit in. Zelfs voor het stadhuis in Leiden staan minstens 20 weesfietsen. Voor veel gemeenten als Den Haag en Amsterdam genoeg reden om deze rijwielen te verwijderen.  De verantwoordelijkheid van deze aanpak ligt bij gemeenten. Alleen zij hebben het recht langdurig gestalde onbruikbare fietsen te verwijderen.

Vermeende weesfietsen krijgen bijvoorbeeld een sticker of zogenaamde 'breektouwtjes'. Op de sticker staat een waarschuwing aan de eigenaar dat de fiets na een bepaalde periode (vaak 28 dagen) zal worden weggehaald. De fietsen die na een bepaalde periode mét sticker nog steeds op dezelfde plaats staan, worden door de gemeente verwijderd. Zo komen er weer plekken vrij voor mensen die hun fiets wél gebruiken.

 

Leiden kent wel een regeling voor fout gestalde fietsen (FIETS FOUT IS FIETS WEG) en voor het weghalen van fietswrakken (eens per half jaar). Aan weesfietsen doet de gemeente Leiden nog niets.

Meer informatie over de aanpak van weesfietsen is HIER te vinden. Ook de gemeente Leiden kan dus iets doen om deze overlast te beperken.


Weesfietsen Herengracht

Twee weesfietsen op de Herengracht