Welkom op de site van Tussen de Rijnen

Tussen de Rijnen is de wijkvereniging van de wijken Pancras-Oost, Havenwijk-Noord en  de Havenwijk-Zuid, kortom de oostelijke binnenstad van Leiden. Opgericht in 1987.
Parkeernormen nota

De gemeente Leiden heeft een nota Parkeernormen uit gebracht. Ons bestuur heeft voor de inspraak een BRIEF aan het gemeentebestuur gestuurd. De parkeernota zal donderdag 9 feb besproken worden in de commisie Leefbaarheid.  Naast een aantal inhoudelijke punten vragen wij ons ook af waarom een aparte Parkeernormennota nodig is. De brief is door de gemeente verwerkt in de nota, helaas hebben wij niet veel van onze opmerkingen in de nota terug gevonden.

In het bestuursakkoord van dit college is onder punt 13 afgesproken dat  Leiden de meest klantvriendelijke gemeente van Nederland wordt met minder bureaucratie; minder regels. En dat vinden wij allemaal een geweldig goed idee.  Wij hadden dan ook graag gezien dat de noodzaak voor deze nieuwe parkeernormen ergens wordt aangetoond. Welke problemen worden met deze normen opgelost? Waarom zijn er afwijkende normen voor Leiden nodig? Hoe worden de gekozen waarden onderbouwd? Welke kosten zijn gemoeid met deze nieuwe normen?  Welke beleidsregels liggen ten grondslag aan deze normen? Uit de nota zijn de antwoorden niet te halen.

 

Zo zullen toekomstige bewoners van de binnenstad zich moeten vervoegen bij een nieuw loket om uit te vinden of zij recht hebben op een parkeervergunning. Sommige nieuwe bewoners hebben dat wel en andere juist weer niet. Er zal een speciale database worden aangelegd (Overheid en ICT een boeiende combinatie) waarin deze informatie terug te vinden is. En dat is dan wel nodig want er zal meer gebouwd kunnen worden met veel minder parkeerplaatsen.

 

In de nota “Parkeerbeleid geparkeerd” die in oktober 2010 uitkwam, komt de rekenkamer onder punt 2.1.1  tot de bevinding dat het meestal ontbreekt aan een heldere probleemanalyse; problemen worden wel geconstateerd, maar niet cijfermatig onderbouwd. Ook in deze nota is dat weer het geval. Een grondige bestudering en implementatie van de aanbevelingen van de Rekenkamer lijkt ons een vereiste voor het ontwikkelen van nieuw beleid op parkeergebied. Parkeren is als een waterbed, je lost het probleem niet op door het water aan één kant weg te duwen.