Bewoners zeggen vertrouwen op in D66 wethouder

De bewoners die betrokken waren bij het particiaptie proces rond het Ankerpark hebben het vertrouwen in D66 wethouder Paul Dirkse opgezegd. Na maanden praten over de herinrichting van het park, heeft de gemeente nu besloten op korte termijn het park af te graven.

 

Eerder schreef één van de ondertekenaars Pieter de Boer HIER nog een positief en optimistisch stuk ter rectificatie van het eerdere stuk HIER. Nu blijkt echter dat de D66 wethouder Paul Dirkse zich volgens de bewoners weinig gelegen laat liggen aan de mening van de bewoners. Men verwijt de gemeente dat ze gebruik maken van slinkse zijwegen om toch het Ankerpark te kunnen afgraven. Alle inheemse kastanjebomen worden gekapt, de authenthieke stadswal wordt afgegraven. Daarna, waarschijnlijk na de gemeenteraadsverkiezingen van maart, zal verder gepraat gaan worden over de herinrichting.

 

Ook de Bomenbond en de Historische Verenging Oud Leiden hebben zich kritisch uitgelaten over de plannen van de gemeente en het gevolgde participatietraject. Volgens de wethouder zou er nog deze maand begonnen worden met de kap van de bomen. De betrokken geven aan dat ze bezwaar zullen maken tegen een kapbesluit. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat dit legaal op korte termijn zal plaats vinden.