Reactie op Ankerpark berichtgeving in de laatste Nieuwsbrief

De informatie in de ‘Nieuwsbrief Tussen de Rijnen’  en HIER op de website over het Ankerpark is onjuist en achterhaald. Het lijkt door dit bericht alsof alle beslissingen al genomen zijn en de ongewenste suggestie wordt gewekt dat het bestuur hiermee instemt door zo’n bericht zonder commentaar te plaatsen.

 


Ik begreep van de voorzitter van het bestuur dat e.e.a. ontstaan is door een achterstand in informatie. Het is slechts gebaseerd op de door de gemeente gegeven informatie op het Ankerparkfeest. Hij nodigde me uit om een stukje over de stand van zaken te schrijven.

Ik beperk me hier tot het Ankerpark. Hier zou het meest rigoureus ingegrepen worden van alle parken. In een eerste voorstel zou alles (bomen, speelplaats, aarden wal) geheel gesloopt worden en het park tot de grond toe afgegraven worden.

 

 

Er is echter een flinke groep bewoners die meespreekt in een werkgroep over hoe de inrichting van het park zou moeten worden. Er is nog niets besloten over piramides of weghalen van alle bomen in het park. Hier is juist massaal protest van bewoners tegen. Er is in deze werkgroep vervolgens gesteld dat nader onderzoek verricht zal worden over de vervuiling en de urgentie ervan en hoe een eventuele sanering dan zou moeten gebeuren. De bewoners van de werkgroep zetten in op het zoveel mogelijk sparen van de bomen. Zieke bomen kunnen vervangen worden, maar dan wel door zo volwassen mogelijke exemplaren. (In de oorspronkelijke plannen zouden we meer dan 20 jaar moeten wachten totdat de nieuwe (fruit)boompjes enige hoogte bereikt zouden hebben). Alle gezonde bomen (er staan prachtige exemplaren) zouden volgens de aan de werkgroep deelnemende wijkbewoners beschermd moeten worden. Leiden heeft namelijk als stad dramatisch weinig bomen vergeleken met andere vergelijkbare steden. Een flinke boom kan per jaar minstens 20 kilogram CO2 opnemen en geven een grotere fijnstofreductie dan kleine bomen. Als je zo’n boom kapt moeten erg veel jonge bomen worden aangeplant voor hetzelfde resultaat.

 

 

Een vraag die ook gesteld wordt is of het dempen van het water en het splitsen in twee kleinere parken wel zo'n goed idee is (en historisch verantwoord). Het is ook zeer de vraag of de buurt op de geschetste plek wel een groot terras wil hebben (denk aan geluidsoverlast etc.). Het slootje naast de Meelfabriek zou daarvoor niet gedempt moeten worden. De gemeente hoeft niet alleen aan de horeca exploitant te denken of aan de eigenaar van de Meelfabriek. Ook de wijkbewoners zijn betrokkenen.

 

Het plan  om een zonneweide te creëren die grotendeels in de schaduw van de Meelfabriek ligt lijkt ook niet erg zinnig. Het handhaven dan wel opnieuw (na sanering) terug oprichten van de wal lijkt zinniger. Op de aarden wal wordt op dit moment in de zomer uitgebreid in de zon gelegen. Tevens biedt het voor met name de bewoners op de Binnenoostsingel enige bescherming tegen de geluidsoverlast van de Zijlsingel. Het lijkt het beste dat niet het Ankerpark zelf, maar de plannen op de tekentafel rigoureus aangepast worden.

 

Tijdens de volgende werksessie bespreken we de bovengenoemde onderwerpen verder. Inspraak van wijkbewoners in de plannen lijkt bijzonder hard nodig, waarbij steun en een goede informatievoorziening door het bestuur ook zeer wenselijk is.

 

Piet de Boer, deelnemer werkgroep Ankerpark