Voortgang Blekerspark

Het Blekerspark is onderdeel van het Singelpark, en ligt aan de Noordkant van Havenwijk Noord, ingesloten tussen de Oude Herengracht, de Herensingel en de begraafplaats Zijlpoort.


In het nieuwe voorlopige ontwerpplan (nog steeds in concept!) staan in het voorwoord, ook wel toelichting op het ontwerp genoemd, 4 richtlijnen/onderwerpen over dit park, nl. 1. Water, 2. Leiden ontmoet Japan, 3. Spelen, wandelen en verblijven én 4. Biodiversiteit. Wat zegt men erover:

 

1. Water

Het Blekerspark ligt mooi aan het water van de Herensingel. Deze kwaliteit wordt verder uitvergroot. Er komt een centrale plek om te zitten en te spelen, met volop contact met het water, zicht op de avondzon over de Herensingel en een vissteiger.

Langs de Singel komt een route met water in allerlei variaties: water als speelse mistfontein, ondiep water om in te spelen, stromend water, een eilandje en een steiger om over het water te lopen en vanaf te vissen.

 

2. Leiden ontmoet Japan

Leiden heeft van ouds een bijzondere band met Japan, een eeuwenlang afgesloten land, dat alleen voor een handjevol Nederlanders mocht worden betreden. In het Blekerspark zijn thema’s uit deze culturele ontmoeting (en soms botsing) verwerkt om het park een eigen gezicht te geven. Japans nationale boom de Japanse kers is er volop terug te vinden in een bijzondere collectie.

Er zijn straks Aziatische dieren en planten, meegebracht door Von Siebold en anderen. Centraal in het park komt de Vredesboom, een stek van een boom die de atoombom op Hiroshima overleefde.

 

3. Spelen, wandelen en verblijven

Het Blekerspark is een klein maar voor buurtbewoners heel belangrijk buurtpark. Het park wordt straks aantrekkelijker om te verblijven, te spelen, te wandelen, voor de buurt én voor anderen. Het wordt beter ontsloten en vormt straks een eenheid met de rest van het 6 km lange Singelpark rond de Leidse binnenstad. Er komt een eerlijke verdeling van de ruimte: voor loslopende honden en voor spelende kinderen. Buurtbewoners zorgen onder andere voor dwergkippen in het park, een sympathieke ontmoetingsplek voor jong en oud.

 

4. Biodiversiteit

Het Blekerspark is nu eentonig voor mens en dier. Door meer variatie, bloeiende planten, wintergroene heesters en ondiep schoon water ontstaan er nieuwe kansen voor een rijker dierenleven.

Om ruimte te maken en licht te brengen wordt straks een deel van de aanwezige bomen gekapt en aangevuld met nieuwe bomen, heesters en bloeiende vaste planten. De bomen krijgen zo ook de ruimte om mooi uit te groeien. Er wordt extra water gegraven, waar de natuur van profiteert.

 

Het Singelpark wordt volgens de makers het langste en spannendste stadspark van Nederland en er is een "Beeldkwaliteitsplan" voor ontwikkeld.

Het Beeldkwaliteitsplan beschrijft de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte in het Singelpark en geeft duidelijke regels voor het inrichten ervan. Het is een lijvig, uit drie delen bestaand document dat vijf hoofdstukken omvat: Visie, Tien Geboden, Ontwerprichtlijnen en regels, Participatief Onderhoud, en de Zeven Singelgebieden.

 

Hier volgen de Tien Geboden. In een notendop zijn dit de belangrijkste richtlijnen waaraan de Vrienden van het Singelpark, de gemeente Leiden en overige participanten zich bij hun activiteiten en inspanningen voortdurend toetsen.

Maak één Singelpark

Neem het water als leidraad

Maak spannende routes

Overal planten

Bouw een botanische collectie op

Werk samen

Versterk de 7 Singelgebieden

Creëer ontmoetingsplekken

Draag zorg voor basisvoorzieningen

Ontwerp grenzen en overgangen naar de binnenstad

Het Beeldkwaliteitsplan is een initiatief van de gemeente Leiden en is gepubliceerd op de gemeentelijke website. U vindt het volledige Beeldkwaliteitsplan (bestandsgrootte 60 MB) op de pagina "Documenten" van het onderdeel Projecten.

 

Er ligt, zoals al gezegd, op dit moment een ontwerpplan in concept, hetgeen betekent dat jij er niks aan kan veranderen als de architect die dit ontwikkeld heeft daar geen zin in heeft. Dit is misschien wel grof door de bocht, maar zo'n boodschap kreeg ik wel tijdens de inloopsessie op maandag 16 oktober jongstleden. Bijvoorbeeld is een opmerking geplaatst over het ontbreken van een plek voor jongeren. Nu is er nog een soort voetbal annex basketbal kooi, maar die voorziening is verdwenen en komt niet meer terug in het ontwerp. Nu is bekend dat als je jongeren geen ruimte geeft, ze zelf wel een eigen ruimte gaan creëren waar zij zichzelf thuis voelen en dat gaat dan weer ten koste van de beleving van de overige gebruikers van het park.

Verder werd ons duidelijk dat wij om een bord hebben gevraagd met parkregels en het leek een verassing voor "hen" dat wij daar graag ook over willen meedenken, toch?

Komen er bijvoorbeeld openingstijden in te staan, of verblijf toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang…. Maar ook of het alleen een wandelpark is of komt er een fietspad doorheen, zo niet hoe maak je duidelijk dat fietsen niet gewenst of sterker nog, fietsen verboden is en hoe gaat dat dan gehandhaafd worden…

 

In een eerder concept was er kritiek op het hebben van een Koikarpervijver en de vraag wie de Aziatische dwergkippen gaat verzorgen. In het nieuwe concept komen er geen Koikarpers meer en is er een eilandje gemaakt in die vijver en daarop worden de Aziatische dwergkippen in een hok gezet, waarbij nog steeds niet duidelijk is wie ze nu gaat verzorgen…

 

Vermoedelijk zijn er meer zaken besproken door omwonenden en bezoekers van de inloopavond, maar die zijn  voor ons verder niet bekend. Mogelijk komen deze punten terug op de volgende brede terugkoppeling begin november of op de derde werksessie eind oktober. Wij ontvangen daar nog een uitnodiging voor en houden jullie verder op de hoogte.

 

Aat Smits (23 oktober 2017)