Overzicht Singelpark ontwikkeling

Nu het Singelpark ook onze wijk binnen rolt is het tijd voor een overzicht. Waar komt dat park vandaan? En belangrijker waar gaat het naartoe?

 

Korte geschiedenis van het Singelpark

 

In 24 januari 2008 organiseerde de Speeltuin de Doorbraak  een avond voor bewoners om tot een stadspark te komen waarbij het Blekerspark, het Ankerpark en het Katoenpark aan elkaar werden verbonden via bruggen en opnieuw zouden worden ingericht. Dit was een project waar vooral de bewoners bij werden betrokken. Het project is breed onder aandacht gebracht van gemeenteraadsleden, maar kreeg niet veel steun.

Later dat jaar kwam Jeroen Maters met het plan Quartier Leyden, een visie voor de ontwikkeling van de binnenstad. Daarin het idee om alle parken van de binnenstad met elkaar te verbinden,  het Singelpark. Hierbij ontstond een doorlopende promenade die Maters gebruikte als een groene verbindende schakel tussen het noorden en het zuiden van de stad. In het voorjaar van 2011 besloot de gemeente Leiden het Singelpark te gaan uitvoeren.

De realisatie van Quartier Leyden was de actuele aanleiding voor Jeroen en buurtgenoot Gijsbert van Es om in 2009 Stadslab Leiden op te richten. Het team Singelpark van Stadslab is in het voorjaar van 2011 opgericht. Hieruit ontstond in 2012 de stichting vrienden van het Singelpark. De vrienden zouden de PR regelen, de inspraak met de bewoners en extra financiering.

 

Financiering van het Singelpark

De ambitieuze doelstellingen om de ring rond te binnenstad te vergroenen zijn natuurlijk niet goedkoop. De eerste financiële stappen voor het Singelpark zijn gezet op 26 januari 2012 toen de gemeenteraad een half miljoen beschikbaar stelde voor voorbereidingsbesluit.

Bij de start van het project in jan 2013 wordt geschat dat om het hele plan te verwezenlijken ongeveer 44 miljoen euro nodig is: 23 miljoen euro voor de binnenring van de singels en 21 miljoen euro voor de buitenring. Dit was exclusief de beheerskosten. Er werd ook besloten om een tweesporenbeleid te voeren, enerzijds worden die ingrepen het eerst gedaan die het meeste impact hebben op de kwaliteit en ontwikkeling van het Singelpark als één aaneengesloten park van hoog niveau, anderzijds worden kansen gepakt als ze zich voordoen. Bijvoorbeeld: een groen dak op de parkeergarage Lammermarkt, de sanering van het NUON-terrein en als er conform planning moet worden herbestraat langs de singels.

 

Uiteindelijk komt er voor het Singelpark 16 miljoen beschikbaar; dit bedrag bestaat komt voor 7,8 miljoen uit de Nuon middelen voor groen. Het resterende bedrag komt van de provincie, Holland Rijnland en andere potjes.

Het bedrag is vrijgemaakt voor de ontwikkeling en uitvoering  van het Singelpark en wordt gebruikt voor alle werkzaamheden. De uren van de ambtenaren, het inhuren van het ontwerpbureau alles wordt betaald van dit bedrag. Maar bij verschillende deelprojecten kan er ook nieuw geld worden gevonden. Zo zal er bij de herinrichting van het Ankerpark extra geld komen van de provincie voor de sanering. Het is niet goed inzichtelijk hoeveel er nog van het budget over is. De bouw van de 7 Singelbruggen zal het duurste onderdeel zijn, wellicht komt dan de bodem van de projectpot inzicht.

 

 

Wat is er gerealiseerd?

De belangrijkste gerealiseerde projecten zijn de herinrichting van de Morsport en park de Put, het Energiepark op de Langegracht, en het dak van de parkeergarage op de Lammermarkt. Het ontwerp van de bruggen is ook klaar en wordt op dit moment aanbesteedt. Ook de website van het Singelpark ziet er geweldig uit, de enthousiaste verhalen en prachtige tekeningen zijn zeer inspirerend. En wie zegt dat er geen boom is bijgekomen, heeft waarschijnlijk ongelijk. Bij het station is een Singelpark kweektuin aangelegd, met bomen die straks worden aangeplant ergens in het park.

 

 

Wat gaat er nog komen in onze wijk?

Het Ankerpark moet op korte termijn worden gesaneerd in verband met vervuilde grond. De kastanjebomen worden vervangen door betere exemplaren. Er komt een brug over de Oude Rijn naar de Zijlpoort. Ook over de Nieuwe Rijn komt een nieuwe brug.

Het Blekerspark zal in 2018 worden heringericht, hier komt een Japanse karpervijver.

De uitvoering van de herinrichting van  het Katoenpark en Lakenplein zijn nog onduidelijk.