BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG

Een van de vredigste plekjes in de Leidse binnenstad is de begraafplaats Groenesteeg. De begraafplaats is in 1813 gesticht op een van de bolwerken van Leiden. In 2013 bestaat de begraafplaats dus tweehonderd jaar. Dit wordt gevierd met een aantal bijzondere activiteiten:
- een jubileumboek (vanaf 5 april beschikbaar);
- een muzikale/theatrale voorstelling op de begraafplaats (22 juni);
- het zo authentiek mogelijk naspelen van een begrafenis uit 1846 (2 november) vanuit de Hooglandse Kerk naar Groenesteeg.

Ruim 150 jaar (van 1813 tot 1975) vonden ongeveer 5.000 bekende en ook minder bekende Leidenaren hier hun laatste rustplaats, onder soms zeer karakteristieke grafstenen. Sinds 1978 heeft de begraafplaats de status van beschermd monument in de zin van de Monumentenwet. De begraafplaats was tot 1981 eigendom van de Hervormde Gemeente. Vanaf 1981 is de gemeente Leiden de eigenaar. De begraafplaats maakt ook onderdeel uit van de Historische Canon van Leiden. Na de sluiting in 1975 raakte de begraafplaats geleidelijk in verval. Een aantal burgers, verontrust over de deplorabele toestand waarin de begraafplaats verkeerde, heeft in 1992 de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg Leiden opgericht.

Sinds 1994, na een grondige restauratie, is de begraafplaats weer dagelijks opengesteld voor het publiek en fungeert tevens als park. Onbezoldigd verrichten de bestuursleden en andere vrijwilligers hun taak. Naast de zorg tot instandhouding, organiseert de Stichting jaarlijks enkele lezingen. De aula wordt maandelijks voor het publiek opengesteld en er zijn dan ook rondleidingen. Daarnaast organiseert de IVN regelmatig wandelingen over de begraafplaats.
Voor meer informatie zie www.begraafplaatsgroenesteeg.nl