Retentierecht op studentenflats Zuidsingel

Op de in aanbouw zijnde studentenflats aan de Zuidsingel heeft de bouwer Wijnen Bouw uit Schijndel retentierecht uitgeoefend. Dit betekent dat de appartementen voorlopig niet worden overgedragen aan de projectontwikkelaar en dus niet bewoond kunnen worden.

 

Het retentierecht  houdt in dat Wijnen Bouw de bevoegdheid heeft om de afgifte van de appartementen op te schorten totdat de openstaande termijnen door de projectontwikkelaar zijn voldaan. De kopers, zelfs als die alle termijnen hebben betaald, kunnen in principe niet over hun appartement beschikken. Pas wanneer KN Vastgoed uit Zoetermeer zijn verplichting jegens de aannemer heeft voldaan wordt de retentie opgeheven. De problemen zouden zijn ontstaan doordat één koper minder appartementen heeft afgenomen dan begroot. Totaal zijn er maar een klein aantal verkocht. Een mogelijke oplossing zou zijn dat het eigendomsrecht van de niet verkochte appartementen bij de aannemer blijft.

 

De aannemer zal gewoon verder gaan met de bouwwerkzaamheden. In mei 2013 was de verwachting dat rond de zomer 2013 de oplevering zou plaatsvinden en nieuwe bewoners rond augustus 2013 hier zouden wonen. Op de onderste foto staat de situatie van half juni 2013. Heel aardig is te zien dat de gevel van het buurhuis in de tekening hoger staat dan in werkelijkheid.