Bezwaar bouw appartementen afgewezen

Het bezwaar wat de wijkvereniging heeft ingedient bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente Leiden tegen de bouw van appartementen aan de Zuidsingel is  op 26 maart 2012 afgewezen.

De bezwaren van de wijkvereniging richten zich op de parkeernormen en de gevoerde procedure. De commissie is echter van mening dat de gemeenten voldoende heeft aangetoont dat de appratementen door studenten bewoond zullen worden. De parkeernorm voor studentenkamers is daarom terecht toegepast. De bouwer hoeft dat geen parkeervoorzieningen te maken.

 

Dit ondankt een brief van de gemeenten waarin deze expliciet verklaard dat de parkeerdruk in de wijk niet zal toenemen. De commissie is van mening dat deze brief geen concrete toezegging bevat over de parkeerdruk en is van mening dat de ontheffingsbevoegdheid dus terecht is gebruikt.

 

Wel krijg de gemeente nog een veeg uit de pan met betrekking tot de postverwerking. De commissie stelt vast dat bij de gemeente de post niet op de juiste afdeling terecht komt. Hierdoor is de wijkvereniging niet geinformeerd over de procedure en is het bezwaar niet mee genomen bij de beoordeling. Omdat dit niets zou veranderen aan de uitspraak van de commissie vindt deze dat de belangen van de wijkvereniging niet zijn geschaad.