Gemeente vergeet bezwaren

Bij de beoordeling van een omgevingsvergunning voor een appartementencomplex aan de Zuidsingel is de gemeente Leiden "vergeten" om de bezwaren van het bestuur van de wijkvereniging mee te nemen. Hierdoor moet de inspraak procedure opnieuw beginnen.

Het bestuur van Tussen de Rijnen heeft op 1 september een brief aan de gemeente Leiden gestuurd met bezwaren over deze bouw. De ontvangst van de bezwaren is door de gemeente bevestigd, maar daarna is niks meer van de gemeente gehoord. De bezwaren zijn ook op geen enkele manier in de omgevingsvergunning verwerkt. Dit is in strijd met artikel 10 sub 2 en 3 van de inspraakverordening.

De bezwaren richtten zich in het bijzonder op de definitie van een studentenkamer. In de afgegeven omgevingsvergunning stelt de gemeente dat de te bouwen appartementen gelijk zijn aan studentenkamers, omdat er in de appartementen studenten komen te wonen. Het bestuur van de wijkvereniging betwist dit, omdat op deze manier iedere woning in Leiden waar een student woont een studentenkamer zou zijn.

Ook zijn de toekomstige bewoners niet uitgesloten van een parkeervergunning, wat de parkeerdruk in de wijk kan verhogen. De gemeente Leiden heeft schriftelijk aan het bestuur van de wijkvereniging laten weten dat dit niet zou gebeuren.

Voldoende redenen om in beroep te gaan bij de commissie beroep en bezwaar. Het bestuur ziet de procedure vol vertrouwen tegemoet.