Actie tegen bouwplannen studentenflat Zuidsingel

De bewoners van de grachten, hofjes en straten rond de Zuidsingel zijn zeer verontrust door het bouwplan voor hun buurt. Een projectontwikkelaar uit Zoetermeer wil een studentenflat met 18 koopappartementen neerzetten op het stukje grond waar Leo vroeger zijn kinderboerderijtje had - 18 appartementen op een stukje grond van twee postzegels groot.


Wij als buurt zijn niet tegen het bouwen van huizen, maar dit is een kleinschalig, kwetsbaar buurtje en daar past geen kolossaal gebouw dat meer dan twee keer zo hoog is als de huisjes ernaast. Er was een ooit plan om drie eengezinswoningen op deze plek te bouwen: een goed idee waar weer een paar woningzoekende gezinnen mee geholpen zouden zijn. In Nieuw Leyden vinden we genoeg voorbeelden van zulke woningen, dus waarom zou dat hier niet kunnen?

 

Historisch karakter

Onze buurt – waaronder de Zuidsingel, Kijfgracht, Pottenbakkersgang, Minnebroersgracht, Binnenoostsingel, Havenkade - heeft een bijzonder karakter dankzij de smalle grachten, hoge bruggen, de tussendoorgangetjes, de grachtenpanden en de originele laagbouw. Voor een deel is de geschiedenis van dit gebied al verloren gegaan: in de stadsvernieuwingsperiode moesten woningen plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen en –appartementen en helaas ook voor karakterloze hoogbouw. Het zou doodzonde zijn als de laatste originele historische bebouwing nu zou verdwijnen in de schaduw van een enorm woongebouw.

 

Uniek leefklimaat

Veel buurtbewoners dragen actief een steentje bij aan het leven in de wijk. Wij houden zelf de vuilnisbakken langs de grachten schoon, we verwijderen zelf het onkruid, zodat er geen giftige bestrijdingsmiddelen nodig zijn, we zorgen er zelf voor dat de grachten er pico bello bijliggen en dat het afval van de pleziervaart wordt opgeruimd. We fleuren de boel op met bloemen en planten, en staan met allerlei acties regelmatig in de landelijke en regionale dag- en weekbladen. Dat heeft effect: dit buurtje trekt van heinde en verre toeristen aan die met eigen ogen willen zien hoe het óók kan, midden in de Randstad. De buren in deze wijk staan voor elkaar klaar en hebben er veel voor over om het fijne leefklimaat in hun buurtje in stand te houden.

 

Onmogelijk plan

Naast de gevaren voor het historische en sociale karakter van de buurt Havenwijk-Zuid, brengen de plannen vele andere risico’s met zich mee, waaronder gebrekkige brandveiligheid, overlast, onverantwoorde parkeerdruk en schade aan de omringende panden. Velen zijn het erover eens: dit is een onmogelijk plan!

Wij als buurtbewoners worden breed gesteund in ons standpunt. Onze bezwaren staan beschreven in een ‘Zienswijze’ die we hebben ingediend bij de gemeente Leiden, voorzien van 82 (!) handtekeningen van vrijwel alle omwonenden. Klik hier [link naar brief] om de zienswijze te lezen. Natuurlijk hopen we dat de gemeente onze bezwaren serieus zal beoordelen. We houden u via deze website op de hoogte.

Wilt u meer weten of ons helpen? Heel graag. Stuur een mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en wij nemen contact met u op.

Lees ook de artikelen in het Leidsch Dagblad, het Leids Nieuwsblad en Het op Zondag. Ook Aafke Verkade schrijft HIER over de plannen. Onderstaande stukje is uit het Leidsch Dagblad van 8 april 2009.