Veel bezwaren tegen appartementenplan

De omwonenden van het bouwplan aan de Zuidsingel hebben massal geprotesteerd tegen de plannen van KN vastgoed. De veiligheid en het woongenot staan onder druk door dit monsterplan.

Tot half september zij de omwonenden in de gelegenheid gesteld om te reageren op de plannen voor de bouw van 18(!) appartementen op dit kleine stukje grond. De omwonende verwachten veel overlast van fietsen en auto's. Ook met de brandveiligheid van de appartementen is het volgend de onwonende slecht gesteld.

Ook het bestuur van de wijkvereniging heeft bezwaren ingediend. Deze richten zich in het bijzonder op de parkeersituatie. De gemeente Leiden heeft de wijkverenging toegezegd dat het parkeren bij nieuwe woningen binnen het project zou worden opgelost. Dat is in dit project NIET het geval. De brief is HIER te vinden.

Alle met al lijkt het erop dat er zeer goede argumenten zijn tegen de bouw van deze appartementen. De omwonenden en het bestuur van de wijkvereniging is er veel aan gelegen dat deze plannen niet worden uitgevoerd. Door de verschillende procedures zou het dan ook wel eens jaren kunnen gaan duren voordat er met de bouw begonnen gaat worden. Studenten die nu een appartement kopen zijn dan wellicht niet eens meer  als de appartementen worden opgeleverd!