Zuidsingel

De Zuidsingel was voor de laatste uitbraak in 1670 ook echt een singel, aan de zuidkant waren boomgaarden. Het gebied tot de Haven was een buiten-walse enclaafe waar vooral herbergen ware gevestigd. Hier hoefde geen stadsaccijns worden betaald. In 1670 werd het gebied binnen de stadwallen getrokken.  
Het hedendaagse bouwproject op de hoek met de Minnebroersgracht  is door zijn historische context voor iedere architect een uitdaging.
Retentierecht op studentenflats Zuidsingel

Op de in aanbouw zijnde studentenflats aan de Zuidsingel heeft de bouwer Wijnen Bouw uit Schijndel retentierecht uitgeoefend. Dit betekent dat de appartementen voorlopig niet worden overgedragen aan de projectontwikkelaar en dus niet bewoond kunnen worden.

Lees meer...
 
Oplevering Zuidsingel

In het 4e kwartaal 2012 is, na het nodige archeologische onderzoek, met de bouw begonnen. Op dat moment waren er 13 van de 18 appartementen verkocht. Waaronder een deel aan een belegger die hier zelfstandige studentenappartementen wil gaan verhuren. Bij de funderingswerkzaamheden is een volledig trillingsvrij systeem toegepast, waardoor de hinder voor de buurt nagenoeg nihil was. Bij het verder uitgraven van de bouwput heeft wel een verzakking plaatsgevonden van de direct naastliggende woning (Zuidsingel 40). Hier zijn toen direct maatregelen getroffen en is e.e.a. verder rechtstreeks afgehandeld tussen de aannemer en deze bewoners. Afgelopen winterperiode is hard doorgewerkt en dit betekent dat begin april jl. het hoogste punt is bereikt. De komende tijd zal het gebouw verder afgebouwd worden. Naar verwachting zal rond de zomer 2013 de oplevering plaatsvinden en zullen de 1e nieuwe bewoners rond augustus 2013 hier komen wonen.


Op dit moment wordt met de nieuwe bewoners de Vereniging van Eigenaren opgezet. De oprichting van de VvE zal eind mei 2013 plaatsvinden. Dan zal ook het eerste bezoek van de nieuwe bewoners aan hun appartement plaatsvinden.
Zodra het gebouw is opgeleverd zal het binnenterrein worden ingericht met een afgesloten hek, fietsenstalling en terras. Daarbij zal ook de direct openbare bestrating, etc. worden hersteld.

 
Groen aan de Kijfgracht

De bewoners van de Kijkgracht, Minnebroersgracht, Pottenbakkersgang en Zuidsingel hebben de handen ineen geslagen om van een braakliggend stukje grond een groene oase te maken.

Lees meer...
 
Bouwplan Zuidsingel naar de rechter

Het bestuur van de wijkvereniging is naar de rechter gestapt naar aanleiding van de verstrekte bouwvergunning voor een appartementen complex aan de Zuidsingel. Wij vinden dat het college zich aan haar toezegging noet houden om de parkeerdruk in onze wijken niet verder op te voeren.

Lees meer...
 
Bezwaar bouw appartementen afgewezen

Het bezwaar wat de wijkvereniging heeft ingedient bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente Leiden tegen de bouw van appartementen aan de Zuidsingel is  op 26 maart 2012 afgewezen.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 3