Meelfabriek kan door
donderdag, 30 maart 2017 13:23

De bouw van appartementen in en bij de Meelfabriek kan ongehinderd doorgaan. Twee groepen van omwonenden hadden nog bezwaren tegen de bouw en bouwactiviteiten. Projectontwikkelaar van der Wiel BV heeft naar verluid met beide groepen gesproken, met als resultaat dat de bezwaren worden ingetrokken.

 

De toch al weinig kansrijke bezwaarschriften zijn ingetrokken en ook van een jarenlange en moeizame gang naar het Europese Hof in Straatsburg wordt nu definitief afgezien. De bouwwerkzaamheden zullen door bouwer en gemeente uiterst streng gecontroleerd en gemonitord worden; dit was vooral van belang voor het kleine groepje trillingsgevoelige oude wevershuisjes aan de Oranjegracht. De andere omwonenden kunnen enigszins worden verblijd door extra verbeteringen in de leefomgeving. Gedacht wordt onder meer aan mooie rijen Leilindes langs de gevels van het Duwoblok bij de Waardgracht en het Wevershof.


Het bestuur van de wijkvereniging is blij dat de partijen er uitgekomen zijn. Hoe men ook over de bouw mag denken, de onzekere situatie zou niemand helpen. Dit geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat partijen met elkaar in gesprek blijven. Als ze vanaf het begin bij plannen betrokken worden, hebben ook de omwonenden een constructieve benadering. Zowel de omwonenden als de projectontwikkelaar zijn er in geslaagd om ondanks de heftige juridische procedure de communicatie open te houden. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de bouw door kan gaan.