Tentoonstelling archeologie Looiersplein
vrijdag, 16 september 2016 12:56

Een kleine tijdelijke tentoonstelling over de bouwgeschiedenis van Looiersplein, Waardgracht en omgeving, met als kern de opgravingen die het archeologische bedrijf IDDS daar in opdracht van DUWO en de gemeentelijke archeologische dienst onlangs hebben verricht. Dat is wat vanaf vrijdagochtend 16 september op de maandag-, woensdag- en vrijdag-ochtenden en ook gedurende nog wat extra openingsmomenten tot 17 oktober  te zien is in de Meelbox, de buurtkamer van de Havenwijk Zuid en het complex Nieuw Groenhoven van Ons Doel.

 

 

 

Zeven grote wandplaten en een vitrine vol vondsten tonen voor een laatste keer wat er ooit was, wat in augustus gedeeltelijk boven water is gekomen en wat nu weer “voor eeuwig” onder het grondwater in de bouwput verstopt is…

 

De vitrine bevat een aantal gave kruiken en potten van de zestiende tot de negentiende eeuw, pijpjes en pijpenkoppen, mes-heften, een knoop en dierlijk botmateriaal van de leerlooiers-activiteit die hier vroeger plaatsvond. Er is een zeldzame “Raere”-pot, een grote steengoed-kruik uit het Duitse aardewerkcentrum Raere, met rondom in reliëf een heel erg uitgewerkt en interessant Bijbels tafereel: de ook van Rembrandt bekende scène “Suzanne in het bad”. Het bijzondere van deze pot is dat deze veel ouder is dan alle andere vondsten: 1558, ongeveer een eeuw voor de looiers- en wevershuisjes gebouwd werden, zodat het vermoeden bestaat dat hier sprake is van een meegebracht erfstuk. Aan de hand van de wandplaten kan men zich vergapen aan oude foto’s,  situatietekeningen en reconstructie-plattegronden van dit deel van de Havenwijk-Zuid, van Zuidsingel tot Groenesteeg. Daarop zijn ook de plattegronden van de in 1970 gesloopte huisjes en de nu niet meer bestaande straten te zien.

 

De archeologische opgravingen waren verplichte kost voor de bouwer van de ter plaatse geplande, maar door de buurt nog steeds in hoger beroep bestreden,  woonblokken. De buurt vindt de woonblokken veel te massief en monotoon, maar vooral veel te hoog, hoger dan het bestemmingsplan voorschreef. Door de korte afstand van gevel tot gevel vrezen de bewoners van de grachtenpanden aan de Waardgracht, dat zij teveel schaduw zullen ontvangen en te weinig licht.  Toevallig tegelijkertijd met de start van het archeologische werk van de IDDS, hebben de buurtbewoners begin augustus massaal hun argumenten van de vorige bezwaar- en beroepsrondes “opgegraven” en die ingediend bij de Raad van State. Deze zal het hoger beroep pas over ongeveer zeven maanden behandelen. Daarom heeft de buurt ook alvast in een kort geding gevraagd, de verdere voorbereiding van de bouw stop te laten zetten.

 

Openingstijden:  tot en met 17 oktober elke maandag, woensdag en vrijdag van 10.30 - 12 uur tijdens de buurt-koffieochtenden,

Verder extra openstellingen op  vrijdagavond 23 sept. van 19 – 21 uur,  zaterdag 24 sept. van 14 - 17 uur en.  Laatste dag:  maandag 17 oktober, 10.30-12 uur.

 

De toegang is gratis. Meelbox, Looiersplein 1, Leiden