Voortgang Meelfabriek
woensdag, 20 januari 2016 14:27

De procedure voor de eerste fase, het Looiersplein, is nog niet afgerond. Wel is er een omgevingsvergunning en zou er begonnen kunnen worden met de bouw. Er lopen echter nog twee procedures. En procedure moet ervoor zorgen dat het Looiersplein aan de openbare weg wordt onttrokken. De gemeenteraad beslist hier begin maart over.


Ook loopt er een procedure van verschillende omwonenden en de wijkvereniging tegen de verleende omgevingsvergunning voor de eerste fase. De rechtbank in Den Haag zal hierover begin februari oordelen.
In de eerste week van januari 2016 heeft de Meelfabriek een omgevingsvergunning aanvraag gedaan voor fase 1a, zeg maar de tweede fase. Dit is de fase die volgt na de bouw van de studentenappartementen op het Looiersplein (fase 1). De aanvraag is een eerste publicatie waar belanghebbende hun zienswijze op kunnen geven. Hiernaar zal de gemeente Leiden eventueel een omgevingsvergunning afgeven. Pas dan kunnen belanghebbende die hun zienswijze hebben ingediend bezwaar maken.

De plannen voor fase 1a die nu zijn ingediend zien er goed uit. Het kantoorgebouw wat volgens het bestemmingsplan zou verdwijnen blijft behouden. Op de open ruimte die vrijkomt door het slopen van de werkplaats wordt een 3-laags parkeergarage aangelegd met een capaciteit voor 256 autos. Op de parkeergarage, naast het kantoorgebouw komt een bijna 50 meter hoge torenflat waarin appartementen komen. Meer informatie is te vinden op de website van de Meelfabriek.

De wijkvereniging heeft een zienswijze ingediend op de plannen voor fase 1a. In principe staan wij positief tegenover de plannen. Er zijn technische details over verkeer, parkeren en milieu die nog niet geheel duidelijk zijn.
Ook het tijdschema is nog onduidelijk. De parkeergarage van fase 1, Looiersplein, is alleen toegankelijk als de parkeergarage van fase 1a is gebouwd. De korte procedure bij fase 1 duurt nu al bijna 18 maanden. Voor fase 1a is het noodzakelijk een langere procedure te volgen. Het lijkt dan ook zeker niet waarschijnlijk dat er voor 2018 gebouwd gaat worden aan fase 1a. De pakeergarage van fase 1 blijft dus nog jaren onbruikbaar.