Geen compensatie verdwenen parkeerplaatsen
dinsdag, 15 december 2015 11:38

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen de parkeerplaatsen die moeten wijken voor de bouw van een studentenflat op het Looiersplein niet worden gecompenseerd.

De bouw van de appartementen aan het Looiersplein zijn het eerste onderdeel van de renovatie van de Meelfabriek. Doordat de gemeente Leiden het parkeren in de omgevingsvergunning niet goed heeft geregeld, verdwijnen er 56 parkeerplaatsen. In eerdere berichtgeving was er sprake van compensatie van de verdwenen parkeerplaatsen in een volgende fase van de bouw. Door antwoorden op vragen gesteld door de D66 fractie in de gemeenteraad blijkt nu dat deze parkeerplaatsen niet zullen worden gecompenseerd.

De gemeente Leiden heeft met de vier BVís die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling afgesproken dat er parkeerplaatsen openbaar gebruikt mogen worden. Dit zullen echter geen extra plaatsen zijn, maar plaatsen die de bewoners van de Meelfabriek op een bepaald moment niet gebruiken. Dat zal dus vooral overdag zijn. Omdat de omwonenden en nieuwe bewoners van de Meelfabriek vooral ís avonds en Ďs nachts parkeerplaatsen nodig hebben is er dus geen sprake van compensatie door dubbel gebruik. De parkeerdruk verminderd door dit openbaar gebruik†niet, maar neemt toe.