Omwonenden spreken in over Vrijplaats

Op donderdag 1 maart heeft een vertegenwoordiger van de omwonenden ingesproken bij de commissie Leefbaarheid over de vestiging van de Vrijplaats aan de Middelstegracht.

Buurtbewoners vrezen overlast veroorzaakt door de aanwezigheid van de Vrijplaats en weggeefwinkel aan de Middelstegracht. De gevreesde overlast is te verdelen in:

  • Geluidsoverlast
  • Vervuiling door niet ingenomen goederen
  • Overtreden van orde- en gedragsregels door bezoekers op de openbare weg

Deze soorten overlast zijn ook de aanleiding geweest van veel problemen rond het Muziekhuis, iets verder op de Middelstegracht gelegen.

 

Bij het Muziekhuis heeft dit geleid tot het opstellen van een convenant tussen de Stichting Muziekhuis, de gemeente en een omschreven aantal aangewezen buurtbewoners.

 

Dit convenant heeft geleid tot een voor de buurtbewoners aanzienlijke verbetering en dus tot een afname van de klachten en ook voor de Stichting Muziekhuis minder ‘gedoe’.

 

Het lijkt de buurtbewoners aangewezen om bij voorbaat problemen door overlast te voorkomen dan wel in te dammen, door het afsluiten met de Stichting Vrijplaats van een convenant, vergelijkbaar aan het convenant dat de gemeente met Stichting Muziekhuis, dus met de buurtbewoners als een van de drie partijen. Dit kan: de Stichting Vrijplaats is een rechtslichaam met een bestuur dat uiteindelijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden, zodat ook vanaf die zijde op naleving gerekend kan worden.

Om te voorkomen dat het afsluiten van dit beoogde convenant op de lange baan geschoven wordt, dient naar hun inziens het niet-afsluiten binnen twee maanden na de daadwerkelijke overdracht van het convenant door de Stichting Vrijplaats als ontbindende voorwaarde aan een voorlopig koopcontract van de panden aan de Middelste gracht te worden gekoppeld.

Het muziek huis convenant is HIER te vinden.