LDM Terrein (Middelstegracht)
dinsdag, 07 februari 2012 16:31

Het LDM terrein staat al jaren leeg. Ons Doel zou het terrein aankopen, maar de kosten voor sanering lijken gewoon te hoog. Het project is bij Ons Doel van de projectenlijst afgevoerd. Er is nu wel ruimte voor nieuwe initiatieven. De feiten:

 

Het terrein bestaat uit drie delen. Het kantoorgebouw (A) uit de zestigerjaren op de hoek Hooigracht en Ir. Driesenstraat, de werkplaats (B) aan de Middelstegracht en het ketelgebouw aan de Middelstegracht 36 (C) . Het bestemmingsplan geeft voor deze locaties GD2p. Gemengde doeleinde, met parkeren. Horeca is niet toegestaan.

 

Voor de ontwikkeling heeft de afdeling Grondzaken van de gemeente Leiden in 2004 een tweetal varianten doorgerekend. Variant 1 omvat een drietal lagen appartementen met parkeren op het binnenterrein. Variant 2 omvat de huisvesting voor een zorginstelling op de begane grond met 25 appartementen op de daarboven gelegen verdiepingen. Bij variant 1 behoort een geschatte ontwikkelingsopbrengst van € 2.500.000,-- terwijl variant 2 een geschatte opbrengst zal genereren van € 1.750.000,--. Deze schattingen lijken nu niet meer reeël. Het pand is voor 180 000,- opgenomen in de boeken van de gemeente.

 

Het kantoorgebouw (A)  is een recent monument en in slechte staat. Door de combinatie van wonen en maatschappelijke doeleinden is voor dit gebouw een bestemming goed mogelijk. De waarde hangt af van de gekozen bestemming en de renovatie kosten.

 

De werkplaats (B) is het grootste gedeelte. De grond is vervuild, er zit asbest in het gebouw. De stichting STIEL vindt dat de gevel historische waarde heeft en behouden zou moeten blijven. Dit maakt dat dit gedeelte waarschijnlijk geen comerciële waarde heeft. Er is hier wel heel veel ruimte, die nu gedeeltelijk gebruikt wordt door de fabel van de illegaal en de boekenzolder.

 

Het ketelhuis (C) is een gemeentelijk monument. Door de inhoud, de hoogte en de mogelijkheid om ramen te maken, lijkt het goed mogelijk om dit gedeelte te gebruiken. Verschillende mensen hebben al interesse getoont om dit te ontwikkelen. Het zou zeker nog enige commerciele waarde hebben.

 

De waarde van de panden met de onderliggende grond is door De Leeuw Taxateurs getaxeerd in 2004 op € 1.345.458,--.  De kosten van de bodemsanering werden geschat op circa € 750.000,-- en die van de asbestsanering € 35.000,-- en werden in mindering gebracht op de koopsom.