Kosten LDM terrein
donderdag, 09 december 2010 00:00

Het LDM terrein werd in 2004 door de gemeente aangekocht van de NUON voor een bedrag van 1,35 miljoen. De kosten voor de bodemsanering werden in 2004 op 0,75 miljoen geschat.
De aan te kopen locatie heeft gezien de ligging een ruime ontwikkelingspotentie. De afdeling Grondzaken heeft een tweetal varianten doorgerekend. Variant 1 omvat een drietal lagen appartementen met parkeren op het binnenterrein. Variant 2 omvat de huisvesting voor een zorginstelling op de begane grond met 25 appartementen op de daarboven gelegen verdiepingen. Bij variant 1 behoort een geschatte ontwikkelingsopbrengst van € 2.500.000,-- terwijl variant 2 een geschatte opbrengst zal genereren van € 1.750.000,--.