Parkeren in de wijk

In verband met de herinrichting van het gebied tussen de Waardgracht en de Zijlsingel heeft de gemeente een verkeersonderzoek laten uitvoeren.

 


Men heeft gekeken naar de verkeersdoorstroming als het Lakenplein zou worden afgesloten en naar de parkeerdruk van de Havenwijk-Zuid.

 

De parkeerdruk bleek het hoogst op een dinsdagavond. In een deel van de wijk ging de parkeerdruk naar 100%. De parkeerdruk  in de hele wijk bleef met 56% ruim onder de gemeentelijke norm van 80%. Dit is een belangrijk gegeven omdat er dan bij nieuw bouwprojecten ontheffing voor de parkeernorm kan worden gegeven.


Door de bouwplannen verdwijnen er parkeerplaatsen. Op het Looiersplein verdwijnen er ongeveer 80 door de bouw bij de Meelfabriek.  Maar in de parkeergarage van de Meelfabriek komen 56 parkeerplaatsen beschikbaar, waarbij wijkbewoners op dezelfde voorwaarden kunnen parkeren als op het maaiveld.

De huizen op het Lakenplein krijgen een eigen parkeergarage van ongeveer 60 plaatsen voor de huurders van Portaal. Zij parkeren dus niet op bestaande parkeerplaatsen op het maaiveld.


Eind 2017 zal gekeken worden hoeveel parkeerplaatsen er daadwerkelijk nodig zijn voor alle bewoners. Als de parkeerdruk dan nog steeds zo laag is, kan het Lakenplein en het Kaarsemakersplein  bij de herinrichting veel groener worden.

 

Voor de hulpdiensten blijft het echter noodzakelijk dat er een doorgaande weg blijft. Dit zou echter ook een fietspad kunnen zijn, waar de hulpdiensten bij noodgevallen gebruik van kunnen maken.