Zienswijze Lakenplein

Het bestuur van de wijkvereniging heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente Leiden over de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw op het Lakenplein.

 

De drie projecten in het gebied tussen de Waardgracht en de Zijlsingel waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voldoen geen van allen aan het bestemmingsplan. Dat is niet verwonderlijk omdat het bestemmingsplan  nu bijna 10 jaar oud is. De actuele coördinatie tussen de projecten ontbreekt daarom nu. Dit zou volgens ons bestuur geregeld moeten worden in het bestemmingsplan.

 

Natuurlijk kan het college gebruik maken van haar bevoegdheden en de plannen door drukken. Daarmee worden de coördinatie problemen met betrekking tot de verkeersituatie en het parkeren niet verholpen.  Ook ontneemt dat de bewoners om op de totale parkeer- en verkeerssituatie in te spreken. In de stedenbouwkundige visie op het Lakenplein wordt dan ook niet voor niks aangedrongen op een integrale visie. Volgens ons zou zo’n integrale visie er moeten komen en  worden verwerkt in het bestemmingsplan, dit voordat er gebouwd gaat worden.