Portaal wil snel slopen

Volgens het Leidsch Dagblad is woningcorporatie Portaal van plan om het Lakenplein te bebouwen met circa zestig appartementen. Deze week heeft men dan ook een omgevingsvergunning aangevraagd voor de sloop van de bestaande huizen op het Lakenplein.


De ideeën van Portaal zijn blijkbaar nog niet uitgewerkt in een concreet bouwplan. Het bestemmingsplan  voor deze locatie is zeer specifiek in wat er gebouwd zou moeten worden. De ideeën die Portaal nu lanceert staan hier heel ver vandaan. Het is mogelijk om tegen de sloopplannen en eventuele bouwplannen bezwaar te maken. Al eerder heeft de Leidse gemeenteraad aan B&W verzocht om in het algemeen geen sloopvergunning af te geven als er geen concrete herbouwplannen zijn.

Wel wil Portaal de toekomstige bewoners bij de buurt betrekken via sociale media en de website van de nieuwe bewoners. Op 13 februari organiseert Portaal een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. De nieuwbouw willen zij realiseren volgens het zogenaamde BARBAHUIS concept. http://www.barbahuis.nl/wat-is-barbahuis/


Na jarenlang wachten heeft Portaal nu haast met de sloop van de woningen. Er zijn nog wel wat beren op de weg zoals de huidige bewoners van de panden. Portaal heeft deze gierzwaluwen verzocht om te verhuizen naar de in de wijk opgehangen nestkasten. Uiterlijk 2015 wil men met de bouw beginnen.