Lakenplein

Rondom het Lakenplein zijn door Poortaal plannen gemaakt voor renovatie, gecombineerd met sloop en nieuwbouw. Gebleken is dat deze plannen onvoldoende woonkwaliteit opleveren. Dit in tegenstelling tot de renovatie van de rest van de wijk. Zij werken nu aan een geïntegreerd sloop/nieuwbouwplan, met nieuwbouw ééngezinswoningen en appartementen. Ook een woon-zorgvoorziening maakt onderdeel uit van dit plan. Er is geen tijdpad bekend.
Parkeren in de wijk

In verband met de herinrichting van het gebied tussen de Waardgracht en de Zijlsingel heeft de gemeente een verkeersonderzoek laten uitvoeren.

Lees meer...
 
Bouwplannen Lakenplein

De aanvraag voor een omgevingsvergunning door Portaal voor de bouw op het Lakenplein is door de gemeente Leiden goedgekeurd. Dat betekend dat er nadat er nog wat procedurele stappen zijn genomen met de bouw kan worden begonnen.

Lees meer...
 
Zienswijze Lakenplein

Het bestuur van de wijkvereniging heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente Leiden over de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw op het Lakenplein.

Lees meer...
 
Wijkvereniging wil nieuw bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad

In de Oostelijke binnenstad, het gebied tussen de Waardgracht en de Zijlsingel, staan een aantal grote bouwplannen op stapel. De Meelfabriek, ouderenappartementen op het Lakenplein, nieuwbouw van het huis op de Waard en het Singelpark zijn de projecten die  praktisch tegelijkertijd worden uitgevoerd. Het ontbreekt hier aan een actuele gebiedsvisie.

Lees meer...
 
Portaal wil snel slopen

Volgens het Leidsch Dagblad is woningcorporatie Portaal van plan om het Lakenplein te bebouwen met circa zestig appartementen. Deze week heeft men dan ook een omgevingsvergunning aangevraagd voor de sloop van de bestaande huizen op het Lakenplein.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2