Nieuwe plannen Xenia

De stichting Xenia heeft nieuwe plannen gemaakt voor het hospice aan de Kloosterpoort. In deze plannen zijn de aanmerkingen van de buurt op de eerdere plannen verwerkt.

 

Ook de stichting Xenia ziet nu de waarde van de oude beuk en deze krijgt ongeschonden een belangrijke plaats in de plannen. Er zal meer in de breedte gebouwd worden en minder in de hoogte zodat het uitzicht van omwonenden behouden blijft. Daarmee zijn de belangrijkste bezwaren ondervangen.  De plannen zijn medio janiuari 2012 ingediend bij de gemeente Leiden en wachten daar nog wel een lange procedure. Aan de wijkvereniging en de omwonenden zal het niet liggen, zij maakten geen bezwaren tegen deze plannen. De SLS en Xenia zijn van plan om lente 2012 met de bouw te beginnen.