Positieve bijeenkomst omwonenden hospice Kloosterpoort

Op donderdag 29 september kwamen de belanghebbende van het hospice Xenia en de omwonenden van de Kloosterpoort bijelkaar om de plannen te bespreken. De avond verliep in een plezierige sfeer en leverde direkt al resultaat.

Iedereen vond het een goed idee dat het hospice zich aan de Kloosterpoort zou vestigen. De bouwplannen konden echter minder waardering krijgen. Architect Erik van Tussenbroek vertelde een mooi verhaal over zicht lijnen en aansluiting met de hoogbouw van het oude ziekenhuis. De omwonden zagen alleen maar een hoge flat in hun tuin. Ook het weghalen van takken uit de monumentale beuk kon geen waardering krijgen. Omdat het gebouwtje en de monumentale beuk redelijk goed beschermd zijn in het bestemmingplan, lijken de plannen van het hospice niet zomaar uitvoerbaar.

De bewoners stelde een oplossing voor waarbij er aan de Middelstegracht gebouwd zou kunnen worden en er een gang tussen de gebouwen zou komen. Met zoveel betrokken architecten moet het wel mogelijk zijn om een oplossing te vinden. Architecten Erik van Tussenbroek van het Hospice en Mieke Rietveld als omwonende gaan samen op zoek naar die oplossing.