Bestuur maakt bezwaar tegen bouwplannen XENIA

Het bestuur van de wijkvereniging heeft op 31 mei een brief aan het college van B en W gestuurd met haar bezwaren tegen de bouwplannen van het jongeren hospice Xenia in de Kloosterpoort. De gehele brief is HIER te vinden. De bezwaren richten zich op de bouwplannen voorzover die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het bestuur van onze vereniging heeft in principe zeker geen bezwaar tegen de vestiging van een hospice in Kloosterpoort 4.

 

De beoogde ruimte lijkt ons zeer geschikt voor een jongeren hospice. Het is ook eenvoudig om de bestaande bebouwing binnen het bestemmingsplan hiervoor aan te passen, bijvoorbeeld met een aantal dakkapellen. De stichting Xenia is een charitatieve instelling en zou met bovengenoemde aanpassingen een zeer effectieve en voordelige oplossing vinden voor de huisvesting van haar gasten. Wij zien geen dringende reden of noodzaak om in dit geval zulke grote en dure bebouwing toe te passen. Zeker gezien het feit dat het nog niet bekend is of er wel vraag is naar deze faciliteit omdat er in Nederland nog geen hospice voor jongeren is.

Indien het gebouw Kloosterpoort 4 in zijn huidige vorm te klein is voor de beoogde functie zijn er voldoende alternatieven. Zowel binnen als buiten onze wijk zijn er leegstaande  gebouwen die groter zijn en eenvoudig geschikt zouden kunnen worden gemaakt voor de beoogde functie. Wij zien in het geheel niet de nut en noodzaak om dit karakteristieke gebouw, waarvan de functie als isolatie paviljoen en laboratorium zo onlosmakelijk is verbonden met deze plek, te herbouwen. In het bijzonder omdat deze foeilelijke Mickey Mousehuisjes zo flagrant in strijd zijn met het bestemmingsplan.