Xenia komt met nieuwbouwplannen

Geheel onverwacht heeft de stichting Xenia nieuwbouwplannen ingediend voor een nieuw hospice aan de Kloosterpoort. Eerder had Piet van Veen, architect en directeur van Xenia, aangegeven om in overleg met de buurt tot plannen te willen komen. In een gesprek met het bestuur van de wijkvereniging presenteerde hij begin maart een schetsplan voor het parkje rond de Kloosterpoort.

Het pand Kloosterpoort 4 is in juni 2010 door de gemeente verkocht aan SLS wonen. Hiervoor heeft de gemeente Leiden een aankoopsubsidie gegeven van 122500,- euro. SLS wonen zou voor juni 2011 met een visie komen voor de Kloosterpoortsteeg. Het was dan ook voor de hand liggend dat Piet van Veen contact zocht met de omwonenden.

Bij dit eerste contact kon ons bestuur een aantal constructieve oprmerkingen plaatsen, in het bijzonder in verband met het geldende bestemmingsplan. Afgesproken werd om verder contact te houden over de ontwikkeling. Helaas heeft dat niet geresulteerd in verder overleg. De stichting heeft deze week haar bouwplannen bij de gemeente ingediend. Nu zou je denken dat een organisatie als Xenia, die zo afhankelijk is van sponsors, wel enthousiast zou zijn over haar eigen bouwplannen, maar niets is minder waar. Op de website van Xenia wordt geen woord gerept over de plannen. Ook de Facebook site van Xenia is helemaal stil over deze omvangrijke plannen. Zouden de sponors van Xenia niet willen weten wat er met bun bijdrage gebouwd gaat worden?

 

Het bestuur van de wijkvereniging vindt het een geweldig goed idee als Xenia een hospice in onze wijk gaat vestigen. Het gebouw aan de Kloosterpoort heeft grote sociaal en cultureel historiche waarde in relatie tot het voormalig Elisabeth Ziekenhuis en is daardoor in een eerste fase gered van de sloop. Met de vestiging van een hospice zou deze ruimte een zeer passende bestemming krijgen.

 

Maar de ingediende bouwplannen doen echter geen recht aan de huidige situatie. Er is geen sprake van een verbouwing, omdat er niet overblijft van het huidige gebouw. Er worden vier nieuwe gevels gebouwd die geen enkele relatie hebben met de voormalige functie van het gebouw. Daarnaast voldoen de bouwplannen in het geheel niet aan het bestemmingsplan die een goot hoogte van maximaal 4 meter voorschrijft. Ook komt de monumentale en beschermde boom in de verdrukking. Deze Mickey-Mouse huisjes passen in het geheel niet op deze plaats. 

 

De bouwplannen staan niet op de Xenia site maar zijn wel op onze site HIER te vinden. Het lijkt er wel op of de hospice functie van Xenia ondergeschikt wordt gemaakt aan de bouwambities van de directie van Xenia.