Parkeersituatie Hooigracht

Bij de herinrichting van de Hooigracht verdwijnen ongeveer 60 parkeer plaatsen. Deze kunnen alleen gecompenseerd worden in de parkeergarage boven AH. De gemeente heeft vanaf het begin van de herinrichting aangegeven dat deze indien er niet voldoende ruimte is uitgebreid zal worden. De herinrichting kan niet plaats vinden als de parkeerplaatsen niet worden gecompenseerd.

 

 


Alle omwonenden die nu op de Hooigracht parkeren kunnen straks in de parkeergarage staan. Hoe dat moet als de garage vol is met bezoekers is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk komt er in de toekomst een “intelligenter” systeem wat kan voorspellen wanneer er bewoners willen parkeren en is het niet nodig om de garage uit te breiden. Het aantal parkeerders wat van de Hooigracht naar de P garage gaat is maar beperkt.

 


Grotere problemen zijn te verwachten bij het bebouwen van de Kaasmarkt. De plaatsen op de Kaasmarkt worden gebruikt door bewoners van Pancras-Oost en als die ook in de AH parkeergarage moeten zal de capaciteit onvoldoende zijn. Het lijkt dan ook verstandig om bij de bebouwing van de Kaasmarkt daar ondergronds een ruime parkeergarage te maken. Dan is verhoging van de AH garage onnodig. Maar dit is wel een dure oplossing.

 


Omdat er nu geen besluit ligt om de AH garage uit te breiden is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Wel is het belangrijk om betrokken te zijn bij de participatie projecten rond de Hooigracht en Kaasmarkt. Daar is invloed uit te oefenen door bewoners.  Als er een besluit genomen is wordt het heel moeilijk om daar nog effectief iets tegen te doen.