Haven

Het Havengebied is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de binnenstad. Hier komen verbindigen samen. Het drukke winkelcentrum, de rustige singelrand, toeristische passantenhaven. Nu en in de toekomst een belangrijk gebied.




Het kleine cafe aan de Haven

Sinds half maart 2009 is op Haven 10a een café gevestigd. Dit is illegaal en in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het cafe heeft echter op 28 februari 2011 een verandering van het bestemmingsplan aangevraagd.  De ontwerpbeschikkingen kunnen worden ingezien gedurende zes weken vanaf a.s. maandag 7 maart  bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Morsweg 1 (maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur en vrijdag van 9.00-12.00 uur). Daarnaast kunnen de plannen in deze periode worden ingezien in het Stadhuis (Stadhuisplein 1) op donderdagavond van 17.00-20.00 uur.
In de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze over de plannen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Na telefonische afspraak, tel. (071) 5165760 kunnen desgewenst ook mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt.
Er wordt op gewezen dat te zijner tijd tegen het definitieve besluit geen bezwaar kan worden gemaakt.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 5 van 5