Havenwijk Noord is in beweging

Al sinds 2013 is een groep bewoners uit Havenwijk Noord, zeg maar het wijkje tussen Haven, Oude Herengracht en Ververstraat actief bezig om de overlast van Fietsers, brommers en het fiets parkeren onder de aandacht te brengen van het gemeente bestuur. 

 

Al in 2002 heeft de gemeente geld gereserveerd om (een gedeelte van) de Haven een beter aanzien te geven. Omdat dit niet vlotte, hebben we wat politieke partijen ingeschakeld, in eerste instantie het CDA, want die had een plan gepresenteerd: Wat wil Leiden met haar Haven.nl. Hierdoor is de discussie over het verbeteren van de Haven op de kaart gezet.

Het Leidsche Dagblad van 14 februari 2013 sprak van "flaneergebied tussen Zijlpoort en Haarlemmerstraat. Ton voor fraaier en vrolijker Haven".

 

In juli 2016 is er een buitenbijeenkomst gepland door de gemeente om met buurtbewoners te praten over een aantal aanpassingen rond de haven, voornamelijk aangaande het fietsen. Zo is er een voorstel om een fietspad te creëren op het Havenplein, direct langs het oude brugwachtershuisje, om zo de fietsers wat meer veiligheid te geven om de Oude Vest op te kunnen rijden. Ook is er een voorstel om op de Haven de zogenaamde flessenopeners (je weet wel die dingen waar je je fiets tegen aan kunt zetten) een kwart slag te draaien en om op de straat met lijnen aan te geven waar je je fiets neer mag zetten. De gemeente zou hier verder geen inspraak meer op plegen maar met een raadsvoorstel een en ander medio maart april 2017 in werking te zetten.

Aan deze plannen is niet zichtbaar gewerkt..

 

 

De wijk is wel al actief bezig om met elkaar te praten over de (on)mogelijkheden rond de Haven. Er zijn op dit moment tegenstrijdige belangen, met bewoners aan de ene kant en een aantal bedrijven, waaronder ook de horeca, aan de andere kant. Afgelopen 25 april zaten de buurt, de middenstand en de wijkvereniging rond de tafel.

 

Men is het gezamenlijk wel eens over de problemen, met name de verkeersveiligheid, alleen zien wij geen gezamenlijke oplossingen.

De problemen zijn in 2 hoofdlijnen te benoemen, nl de verkeersveiligheid in onze wijk en het parkeerprobleem.

1) Verkeersveiligheid in onze wijk

er zijn onduidelijke voorrangssituaties, niet iedere zijstraat heeft dezelfde voorrangs rechten,

de trottoirs zijn te smal waardoor voetgangers met namen rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens, gedwongen worden om op straat lopen,

de verkeerssituatie op havenbrug veroorzaakt chaos,

vanwege het ontbreken van 30km borden en andere verkeersremmende maatregelen rijd het verkeer te hard,

er wordt niet of nauwelijks gehandhaafd bij verkeersovertredingen.

Bovenstaande levert gevaarlijke situaties op en dat terwijl dit een enorm drukke (fiets)verkeersader is die Leiderdorp met Leiden verbindt.

2) Parkeerproblematiek

Het is voor de bewoners moeilijk om in de buurt van hun huis (of überhaupt in hun eigen wijk) te parkeren. Na 17.00 is het vaak 15-20 min zoeken naar een plek.

De parkeerdruk wordt verhoogd door bezoekers aan horeca gelegenheden en hotel, terwijl er geen parkeerplaatsen bijgekomen zijn.

In de toekomst zal parkeren op de Kaasmarkt en Hooigracht ook moeilijker worden, dus zal de parkeerdruk alleen nog maar toenemen (mogelijk is hier een oplossing te vinden door een aantal parkeerplaatsen te creëren alsmede door het hele gebied beschikbaar te maken voor 'vergunninghouders').

Inmiddels zitten we in 2017 en eindelijk ligt er nu een afspraak om binnenkort met de gemeente rond de tafel te gaan zitten om de problemen te verduidelijken en om oplossingen te bespreken. Zodra hier wat meer duidelijkheid over is praten we verder de buurtbewoners en de lokale middenstand.