De rechtbank in Den Haag heeft in een uitspraak van 30 januari 2013 deskundig gehakt gemaakt van de bezwaren die het café aan de Haven had tegen sluiting.

De advocaat van het café Mr. N. Roodenburg uit Den Haag  had een zeer ondeskundige verdediging in elkaar gedraaid. Het kwam er op neer  dat er vroeger bier werd gedronken en dat dat nu ook zou moeten kunnen. Hij had getuigen verklaringen en foto's verzameld waaruit op te maken zou zijn dat men hier ooit bier dronk. Op deze manier zou men het geldende bestemmingsplan kunnen ontduiken. De gemeente kon echter overduidelijk aantonen dat men herhaaldelijk gevraagd had of er bier werd verstrekt en dat dit nooit bevestigd werd.

Het hoeft geen betoog dat de rechtbank in Den Haag hier wel raad mee wist. Alle argumenten van Mr. N. Roodenburg werden stuk voor stuk naar de prullenbak verwezen. De gemeente Leiden zal nu opnieuw moeten gaan handhaven. Jammer dat deze zeer duidelijke zaak nu al zo lang voortsleept. De omwonenden hebben overlast, het café is illegaal hoe ingewikkeld kan iets zijn?