Hele Havenwijk doet mee aan professionele komische horrorfilm

De beroemdste vrouw uit de Leidse geschiedenis, of beter gezegd de beruchtste, Maria Catharina van der Linden Swanenburg, zal dit jaar na 100 jaar herleven. Samen met haar 27 slachtoffers zal Goeie Mie uit de historie worden opgegraven in en door haar eigen woonwijk, Havenwijk en Pancras-Oost.

 

De bewoners van die wijk doen namelijk mee met de film "Goeie Mie recomposed - gif(t) van de buren", die op dit moment wordt opgenomen door de regisseur Henny Hartevelt en zijn crew. Eindelijk gaat het dan toch gebeuren: een film waar Goeie Mie dankzij haar "levenswerk" nu toch wel eens recht op heeft...

 

GOEIE MIE  EINDELIJK  "GEËERD"  IN LEIDEN...

 

De film met medewerking van vele lokale amateur-acteurs en -actrices wordt uitgebracht in opdracht van en met mede-organisatie van wijkvereniging Tussen de Rijnen, gesubsidieerd door de gemeente Leiden, het WOZ-fonds, het H.L. Druckerfonds en het Fonds 1818. Aanleiding was (en eerste werkzaamheden voor de film zijn verricht in) het sterfjaar van Nederlands markantste massamoordenares. Centraal staat als locatie de buurt, waar zij in de jaren '70 en '80 van de 19de eeuw maar liefst 102 door haar verpleegde zieken met wisselend "succes"  vergiftigde om de verzekeringspenningen, waarna zij in 1885 tot levenslang werd veroordeeld en in 1915 in de cel overleed.

 

Op 18 juni zullen in de Lokhorstkerk de opnames plaatsvinden voor een aantal sleutelscènes in de wijkfilm. Vooral bewoners van de havenwijk Noord en Zuid wordt gevraagd hier als figurant bij aanwezig te zijn. Liefst in "stemmige kleding". Maar ook andere geïnteresseerde Leidenaars zijn welkom op zaterdag om kwart voor elf in de kerk aan de Pieterskerkstraat 1. De opnames duren één uur. De scène toont één van de wijkbewoners die de rol speelt van een fulminerende pastoor die zijn parochianen (de wijkbewoners, zij het van een andere wijk dan die rond de kerk...) confronteert met het kwaad dat de wijk in de gedaante van De Dood is binnengeslopen. Straf voor goddeloos gedrag?

 

Iedereen die meedoet wordt ook uitgenodigd voor de grote bioscooppremière op 30 oktober. Ook is men uitgenodigd mee te spelen in de scènes van het "wijkfeest" die op 26 juni worden gedraaid in de Groenesteeg. Dit zogenoemde "Lourisbrugwijkfestival"  zal overigens ook écht een wijkfeest zijn met veel muziek, drankjes en hapjes.

 

Creative Commons-Licentie
Goeie Mie, recomposed van Wijkvereniging Tussen de Rijnen met Henny Hartevelt is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.