Druk bezig is de filmcrew met het plannen van opnames, de belichting, editing en het filmen van de scènes van onze buurtfilm ‘Goeie Mie’. En dit alles onder de bezielende leiding van Henny Hartevelt, de regisseur.

 

 

Voor de film hebben Henny Hartevelt, Trijneke Pleijzier en Heike Schoofs een scenario geschreven dat als grondslag dient voor de film. Het verhaal is gebaseerd op het ware leven van Goeie Mie, maar creatief vertaald naar de huidige tijd. Het script is een ‘werkdocument’ en wordt als basis gevolgd, waarbij bewust ruimte is gecreëerd om scènes toe te kunnen voegen die spontaan ontstaan of opduiken in de creatieve geest van met name Henny Hartevelt.
Intussen is Goeie Mie de wijk binnengekomen en we zien haar druk bezig in het verzorgingshuis, samen met haar collega’s, zorgen voor de patiënten. Maar Goeie Mie komt ook bij de patiënten thuis met al haar goede zorgen, wat een lieve vrouw is het toch, zo aardig en zorgzaam… Toch?? Of hoe zit het nou precies met al die goede zorgen? Kookt zij voor de patiënten? Pap en soep? En wat zit daar allemaal in? Een spookachtige gestalte heeft geld gepind, wat was daar aan de hand? En het is toch spijtig dat er lieve oudere patiënten overlijden, maar ja dat is de leeftijd, of misschien toch niet….?

 

De opnames in de Meelbox (waar onder meer de scènes met de ziekenverzorgsters en enkele patiënten zijn opgenomen) kenmerkten zich door enthousiasme, betrokkenheid, positieve spanning, creativiteit, professionaliteit en concentratie. Er was een ‘echte’ dame voor de schmink. Zij zorgde ervoor dat onze gezonde buurtbewoners omgetoverd werden tot ‘echte patiënten’, en de manager van het verzorgingshuis werd door de make-up nóg ‘strenger’. Deze opnamedagen werden ‘versmakelijkt’ door heerlijke broodjes die zeer welkom waren en met smaak werden opgepeuzeld. Al met al had iedereen het gevoel bij iets gezamenlijks betrokken te zijn, dat ook nog zeer geslaagd lijkt te worden.

 

Tot ieders aangename verrassing wonen namelijk Tussen de Rijnen (de buurt van Goeie Mie) niet alleen talentvolle amateur acteurs, maar ook professionele acteurs en professionele filmers! Onvermoeibaar is de inzet van alle betrokkenen, niet alleen van de acteurs, de crew, de  assistenten en de ‘kleding- en propsdame’, maar ook van het productieteam aangevoerd door Hans Ranselaar en bestaande uit de 3 H’s.

 

Het is een echt gezamenlijk project, het is ‘onze film’! De crew is nog niet klaar met filmen, maar er zijn al flink wat scènes opgenomen en diverse andere scènes zijn al ingepland. Op woensdag 1 juni a.s. zullen in de Meelbox de tot dan toe opgenomen scènes worden vertoond. Omdat niet iedereen bij alle opnamedagen aanwezig was, wordt hiernaar reikhalzend uitgekeken. Zo langzamerhand wordt de film een echte film. De spanning stijgt ….. De première staat gepland op 30 oktober a.s. Komt dat zien!

 

Kijk ook op www.facebook.nl/Goeiemie