Leiden Culinair welkom op Kaasmarkt

De gemeente Leiden heeft besloten om een vergunning te verlenen om Leiden culinair mogelijk te maken op de Kaasmarkt van 22 t/m 25 juni. Het bestuur van de wijkvereniging is bezorgd over de gevolgen voor de bewoners van onze wijk. We hebben de gemeente dan ook gevraagd om op een aantal dingen te letten.

 

 

1. Hoe zit het met Vervangende parkeerruimte?

Voor de vergunninghouders van de Kaasmarkt biedt de Gemeente Leiden de nieuwe Lammermarktgarage als gratis alternatief aan. Stichting Leiden Culinair biedt door het inzetten van pendelbusjes vervoer aan van en naar de Lammermarktgarage. De organisator zal u hier over nader informeren. Desgewenst kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met hen.

2. Onderhoud aan straten zou moeten worden uitgesteld om doorstroming te garanderen.

Onderhoud hoeft door dit evenement niet uitgesteld te worden.

3. Communicatie over dit evenement naar bewoners in de wijk

Bewoners in de nabije omgeving zullen door de organisator over bijzonderheden inzake het evenement en door de gemeente schriftelijk worden geinformeerd.

4. Verkeersituatie zal verstoord zijn

Door het evenement zal de Koppenhinksteeg worden afgesloten voor al het verkeer. Tijdens het evenement kunnen voetgangers wel via de Koppenhinksteeg naar de Kaasmarkt (en verder). Het overige verkeer kan via de Hooglandse Kerkgracht, de Nieuwstraat en de Middelweg de wijk verlaten.

5. Parkeerstatus Haarlemmerstraatgarage zou bij ingang van de wijk moeten worden aangegeven.

De parkeerstatus aangeven brengt veel kosten met zich mee. Wel wordt bij de Haarlemmerstraatgarage een bord geplaatst waarbij automobilisten verwezen worden naar de Lammermarktgarage. Op die manier wordt de parkeerdruk gespreid.

6. Direct omwonenden compenseren door het aanbieden van kortingsmogelijkheden voor het evenement.

Deze vraag ligt niet binnen de invloedssfeer van de gemeente. Hiervoor wordt verwezen naar de organisator van Leiden Culinair.

 

Gezien dat de antwoorden op onze vragen zijn we er zeker niet gerust op dat dit evenement zonder verkeersproblemen zal plaats vinden. Het is de vergunningverleners blijkbaar niet bekend dat men geen parkeervergunning voor de Kaasmarkt kan hebben. Ook is het eenvoudig plaatsen van een bord dat de parkeergarage vol is ruim voordat automobilisten er al in rijden  al te duur. Maar we vinden het ook belangrijk dat een evenement als Leiden Culinair plaats vind.

Het bestuur van de wijkvereniging zal dan ook geen bezwaar aantekenen tegen de verleende vergunning.