Welkom op de site van Tussen de Rijnen

Tussen de Rijnen is de wijkvereniging van de wijken Pancras-Oost, Havenwijk-Noord en de Havenwijk-Zuid, kortom de oostelijke binnenstad van Leiden. Opgericht in 1987.
Fietsen in de gracht zorgen voor meer vissen
Geschreven door Hans   

Aaf Verkade is de projectleider van Onder water in Leiden en Adviseur Stadsgrachten.Op 19 september bood zij aan wethouder Paul Dirkse een rapport aan over de staat van het dierenleven onderwater in onze wijk.

Lees meer...
 
Tentoonstelling archeologie Looiersplein

Een kleine tijdelijke tentoonstelling over de bouwgeschiedenis van Looiersplein, Waardgracht en omgeving, met als kern de opgravingen die het archeologische bedrijf IDDS daar in opdracht van DUWO en de gemeentelijke archeologische dienst onlangs hebben verricht. Dat is wat vanaf vrijdagochtend 16 september op de maandag-, woensdag- en vrijdag-ochtenden en ook gedurende nog wat extra openingsmomenten tot 17 oktober  te zien is in de Meelbox, de buurtkamer van de Havenwijk Zuid en het complex Nieuw Groenhoven van Ons Doel.

Lees meer...
 
Bouwplannen Middelstegracht 145-151

Op 18 augustus is er door Bouwconsultancy De Graaf een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de bouw van 8 appartementen en 5 hofjeswoningen, Middelstegracht 145-151. Deze aanvraag is gepubliceerd op de website van de gemeente en in de stadskrant.

Lees meer...
 
Hele Havenwijk doet mee aan professionele komische horrorfilm

De beroemdste vrouw uit de Leidse geschiedenis, of beter gezegd de beruchtste, Maria Catharina van der Linden Swanenburg, zal dit jaar na 100 jaar herleven. Samen met haar 27 slachtoffers zal Goeie Mie uit de historie worden opgegraven in en door haar eigen woonwijk, Havenwijk en Pancras-Oost.

Lees meer...
 
Verkamering
Geschreven door Hans   

De verkamering van de binnenstad is een onderwerp wat zeer actueel is. Door de relatief lage prijzen van koopwoningen en de hoge huren die studenten voor een kamer betalen, worden veel huizen gekocht met als doel de kamers te verhuren.

Lees meer...
 
BUUV voor de wijk

BUUV is een digitaal prikbord om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Het is te vergelijken met een supermarkt prikbord. Je hangt een kaartje op met een vraag of aanbod.

Lees meer...
 
Parkeren in de wijk

In verband met de herinrichting van het gebied tussen de Waardgracht en de Zijlsingel heeft de gemeente een verkeersonderzoek laten uitvoeren.

Lees meer...
 
Fietsprobleem Haven
Geschreven door Hans   

Het grote aantal nieuwe (kamer) bewoners en het succes van restaurant Lot en de Walvis zorgen voor fietsparkeerproblemen aan de Haven. De doorgang is gestremd en er ontstaan onveilige verkeersituaties.

Lees meer...
 
Omgevingsvergunning aangepast
Geschreven door Hans   

Wethouder Paul Laudy (VVD) heeft het bestuur van de wijkvereniging laten weten dat de lopende omgevingsvergunning voor de bouw van studentenappartementen op het Looierspleinis aangepast.

Lees meer...
 
Appartementen zijn voor Young Professionals
Geschreven door Hans   

De Meelfabriek probeert de parkeernorm te ontduiken door de appartementen als onzelfstandige studentenwoning te bouwen, maar te verhuren aan zelfstandige woonruimte voor "Young Professionals".

Lees meer...
 
Bomen moeten wijken voor parkeergarage in Singelparkverbinding
Geschreven door Hans   

37 bomen waaronder 12 bomen dikker dan 20 cm moeten wijken voor de aanleg van een parkeergarage in de Singelpark verbinding. Op het dak van de parkeergarage zal een groene verbinding worden aangelegd, ontworpen door de bekende architect Piet Oudolf.

Lees meer...
 
WOB verzoek Looiersplein
Geschreven door Hans   

De wijkvereniging heeft een verzoek gedaan aan de gemeente Leiden -met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)- om meer informatie over de verkoop van het Looiersplein.

Lees meer...
 
Oud Leiden en STIEL steunen bewoners Waardgracht

De stichting STIEL komt op voor industrieel erfgoed in Leiden. In de nieuwsbrief juni 2015-4 staat een artikel waarin de stichting de bezwaren van de bewoners rondom het Looierplein onderschrijft.

Lees meer...
 
Volharding wordt Lot en de Walvis
Geschreven door Hans   

Opdonderdag 11 juni werd het voormalig restaurant de Volharding heropend onder de naam Lot en de Walvis.

Lees meer...
 
Singelpark bruggen komen eraan

De parkbruggen zorgen letterlijk voor de verbinding tussen de verschillende parkgebieden en maken een aaneengesloten route mogelijk. Het zijn verbijzonderingen langs de wandelroute en moeten er aantrekkelijk uitzien.

Lees meer...
 
Bouwplannen Lakenplein
Geschreven door Hans   

De aanvraag voor een omgevingsvergunning door Portaal voor de bouw op het Lakenplein is door de gemeente Leiden goedgekeurd. Dat betekend dat er nadat er nog wat procedurele stappen zijn genomen met de bouw kan worden begonnen.

Lees meer...
 
Historische Vereniging Oud Leiden geeft zienswijze Meelfabriek

De Historische Vereniging Oud Leiden pleit in een zienswijze gedateerd 11 februari 2015op de plannen van de Meelfabriek bij de Waardgracht voor gestapelde laagbouw met schuine kappen.

Lees meer...
 
Plannen Looiersplein/Meelfabriek:niet goed.
Geschreven door Hans   

Het bestuur van de wijkvereniging heeft toch besloten om zienswijzes in te dienen op de plannen van de Meelfabriek. Vooral het plan voor de bebouwing van het Looiersplein leverde bij ons veel vragen op.

Lees meer...